Yeditepe Gıda Mühendisliği öğrencileri 12. Ulusal Gıda Kongresi’nde

05-07 Ekim 2016 tarihleri arasında Edirne’de gerçekleştirilen, Trakya Üniversitesi ve Gıda Teknolojisi Derneğinin ortaklaşa düzenlediği 12. Ulusal Gıda Kongresi’nde, Yard. Doç. Dr. Özlem Güçlü-Üstündağ danışmanlığında tamamlanan “Demleme metodu, demleme süresi, limon ve bal ilavesinin siyah çayın toplam fenolik miktarı ve antioksidan aktivitesi üzerine etkisi” isimli lisans bitirme projesinin çıktıları lisans öğrencimiz Kayır Maide HAVVA tarafından sözlü olarak sunulmuştur.

 

Aynı kongrede, Yard. Doç. Dr. Derya Kahveci Karıncaoğlu’nun danışmanlığında tamamlanan bölümümüz 4. sınıf öğrencilerinden Özge ERMİŞ, Özge SARIKAYA, Ezgi AYDIN, Zeynep AĞAÇDELEN, Polin ÇİMEN ve Ezgi TEZCAN’ın hazırlamış oldukları “Enzim uygulamasının siyah üzüm ve ahududu sularının kimyasal özellikleri, toplam fenolik madde içeriği ve toplam antioksidan kapasitesi üzerine etkisi”, “Sulu enzimatik ekstraksiyon ile fındık yağında verim ve kalitenin geliştirilmesi” & “Enzimatik muamele ile meyve ve sebze sularının durultulması” isimli bitirme projeleri ve Prof. Dr. F. Yeşim Ekinci danışmanlığında Lisans öğrencileri Dilay ŞEN ve Egecan KARABULUT tarafından tamamlanan “European cranberrybush (Viburnum Opulus) meyve suyunun patojenik ve bozulma etmeni gıda mikroorganizmaları üzerinde antimikrobiyal etkisinin incelenmesi” isimli bitirme projesi poster bildiri sunulmaya hak kazanmıştır.