Servet Selin İşgüder tarafından Yrd. Doç. Dr. Sanem Argın danışmanlığında hazırlanan lisans bitirme tezinin sonuçları Bosna Hersek’teki ‘The 3rd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus’ isimli kongrede sunuldu

Bölümümüz lisans öğrencilerinden; Servet Selin İşgüder tarafından Yrd. Doç. Dr. Sanem Argın danışmanlığında hazırlanan lisans bitirme tezinin sonuçları Effect of soluble fiber and honey enrichment on the growth of lactic acid bacteria in kefir    başlığı ile  1-4 Ekim 2015 tarihleri arasında Bosna Hersek‘te düzenlenen ‘The 3rd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus’  isimli kongrede poster olarak sunulmuştur.