Öğrencilerimizin Bitirme Tezi ‘4. Uluslararası Multidisipliner Avrasya Kongresi’nde

Bölümümüz lisans öğrencilerinden; Aycan Germili, Şeyda Bozgeyik ve Müge Kara tarafından Yrd. Doç. Dr. Sanem Argın danışmanlığında hazırlanan lisans bitirme tezinin sonuçları ‘A gender based study on the perception of sports drinks‘ başlığı ile  23-25 Ağustos 2017 tarihleri arasında Roma‘da düzenlenen ‘IV. International Multidisciplinary Eurasian Congress ‘ isimli kongrede sözlü olarak sunulmuştur.