\ Dr. Öğr. Üyesi Bengü Öztürk
bengü foto

Dr. Öğr. Üyesi Bengü Öztürk

Doktora
: Kimya Mühendisliği, Yeditepe Üniversitesi
Y.Lisans
: Gıda Mühendisliği, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Lisans
: Gıda Mühendisliği, Ege Üniversitesi

1480

Araştırma Alanları

 • Gıda Nanoteknoloji Uygulamaları: Nanoemülsiyon/nanopartikül bazlı biyoaktif taşınım sistemlerinin geliştirilmesi ve stabilizasyon çalışmaları
  • Mikro/nanoenkapsülasyon teknolojileri (Microfluidics ile vitamin, aroma, enzim enkapsülasyonu) ve biyoaktif madde in vitro salınım ve biyoyararlılık çalışmaları
 • Yapı-fonksiyon ilişkileri: Proses sırası ve simüle edilmiş insan sindirim sisteminde gerçekleşen gıda mikroyapı değişimlerinin besin öğeleri biyoyararlılıkları üzerine etkileri
 • Akışkan yataklı kurutma ve püskürtmeli kurutma teknolojileri (granülasyon, aglomerasyon ve kaplama) ile toz ve granül ürün geliştirilmesi
 • Gıda kalitesini etkileyen enzimler (Polifenol oksidaz, peroksidaz aktivite analizleri)
 • Gıda endüstrisi ve gastronomi alanında dijitalleşme- Lezzet Bileşikleri Ağ Analizi
 

Projeler

 1. Yüksek Kaliteli Kuru Kayısı Üretimi için Kükürtleme, Kurutma ve Depolama Sistemlerinin Geliştirilmesi, TÜBİTAK TARAL 1007-112G018, Araştırmacı/Yürütücü Yardımcısı, 2014-2017.
 2. Bazı Kuruyemiş Ürünlerinin Raf Ömürlerinin Belirlenmesi ve Kalitesinin İyileştirilmesi, TÜKSİAD, Araştırmacı/Yürütücü Yardımcısı, 2012-2015.
 3. Fındıktan Yüksek Katma Değerli Yeni Ürünlerin Geliştirilmesi, TÜBİTAK MAM, Araştırmacı/Yürütücü Yardımcısı, 2013-2015.
 4. E vitamini ve D vitamini için suda yağ nanoemülsiyon bazlı taşınım sistemlerinin geliştirilmesi ve simüle edilmiş gastrointestinal sistemde biyoyararlılık çalışmaları, TÜBİTAK 2214-A, 2013-2014.
 5. Yem Endüstrisine Yönelik Endüstriyel Enzimlerin Üretilmesi (YEM-EN), TÜBİTAK TARAL 1007-107G246, Araştırmacı, 2009-2012.
 6. Türk Yeşil Çayının Kalitesinin Artırılması ve Yeni Ürünler Geliştirilmesi, TÜBİTAK TARAL 1007-107G041, Araştırmacı, 2009-2012.
 7. UNIDO International Workshop and Training Program, TIKA-TÜBİTAK MAM, Eğitmen/ Organizasyon Üyesi, 2011-2015.
 8. Fındık Füresinde Tağşişin Saptanmasına Yönelik Analiz Yöntemlerinin Araştırılması, FTG-Fındık Tanıtım Grubu, Araştırmacı,  2010-2011.
 9. Affinity maturation of anti-BGP antibody variable region by Open-Sandwich Selection, Department of Chemistry and Biotechnology, The University of Tokyo, JAPAN, Postgraduate Exchange Researcher, 2008.
 10. Rekombinant Aspergillus Sojae'den Endo-Beta 1,4 Mannanaz Üretimi ve Keçiboynuzu Galaktomannan Polimerinden Prebiyotik Geliştirme Amaçlı Kullanımı, TÜBİTAK 1002, 106O246, Bursiyer, 2006-2007.
 11. Edible films made from whey proteins by using agar, glycerol and sorbitol, Department of Chemical Engineering, Queen’s University, Belfast, Northern Ireland, UK, Visiting Intern Researcher, 2003.
   

Patentler ve Ödül

Patentler
 1. Production of Additive Free Hazelnut Beverage. Submission date: 21/3/2016 and No: PCT/IB2017/051627, International. Tarık Öztürk, Bengü Öztürk, Ferda Seyhan, Mehlika Borcaklı.
 2. Hayvan yemlerinde kullanılan enzim kaplanmış granülleri eldesi. Başvuru tarihi: 22/4/2014 ve No: TR 2014/04579, Ulusal, TPE. Buluş sahibi: TÜBİTAK 107G246 proje ekibi
Ödül
  30/12/2013 TÜBİTAK MAM 2013 Teknoloji Geliştirme Ödülü (TÜBİTAK 107G246 proje ekibi)

Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

 1. Öztürk, B., 2017. Nanoemulsions for food fortification with lipophilic vitamins: production challenges, stability, and bioavailability. European Journal of Lipid Science and Technology, 119:7, 1500539 (1-18).
 2. Ozturk, B., Seyhan, F., Ozdemir, I.S., Karadeniz, B., Bahar, B., Ertas, E., Ilgaz, S., 2016. Change of enzyme activity and quality during the processing of Turkish green tea. LWT-Food Science and Technology, 65: 318-324.
 3. Ozturk, B., McClements, D.J., 2016. Progress in natural emulsifiers for utilization in food emulsions. Current Opinion in Food Science, 7: 1-6.
 4. Ozturk, B., Argin, S., Ozilgen, M., McClements, D.J., 2015. Formation and stabilization of nanoemulsion-based vitamin E delivery systems using natural biopolymers: Whey protein isolate and gum arabic. Food Chemistry, 188: 256-263.
 5. Ozturk, B., Argin, S., Ozilgen, M., McClements, D.J., 2015. Nanoemulsion delivery systems for oil-soluble vitamins: Influence of carrier oil type on lipid digestion and vitamin D3 bioaccessibility. Food Chemistry, 187: 499-506.
 6. Ozturk, B., Argin, S., Ozilgen, M., McClements, D.J., 2014. Formation and stabilization of nanoemulsion-based vitamin E delivery systems using natural surfactants: Quillaja saponin and lecithin, Journal of Food Engineering, 142: 57-63.
 7. Sogut, M.S., Ozturk, N.C., Ozturk, Ozturk, H. U., Pinar, O., Ipek, F. M., Cayir, E., Gokce, A., Karasu, D., Ozturk, D. C., Ozturk, Y., Denizci, A. A., Ozturk, B., Bahar, B., Avci, N. G., Ayan, B., Kazan, D., Duman, Y. A., Sargin, S., Karacanci, S., Mizrak, C., Catli, A. U., Kucukyilmaz, K., Guvenmez, H. K., Arikan, B., Bozkurt, M., Seyhan, F., Akbulut, B. S., Erarslan, A. A., Ongen, G., Dincer, S., Yenice, E., Mandaci, S., 2012. Production of industrial enzymes for feed industry. New Biotechnology, 29:108.
 8. Ozturk B., Cekmecelioglu D., Ogel Z. B., 2010. Optimal conditions for enhanced β-mannanase production by recombinant Aspergillus sojae, Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic, 64(3-4):135-139.
 9. Iwai, H., Oztürk, B., Ihara, M., Ueda, H., 2010.Antibody affinity maturation in vitro using unconjugated peptide antigen. Protein Engineering, Design, and Selection, 23 (4):185-193.
 10. Duruksu G., Ozturk B., Biely P., Bakir U., Ogel Z. B., 2009.Cloning, Expression and Characterization of Endo-b-1,4-Mannanase from Aspergillus fumigatus in Aspergillus sojae and Pichia pastoris, Biotechnology Progress, 25:271-276.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve/veya bildiri kitabında Basılan Bildiriler

 1. Bahar, M.B., Seyhan, F., Ozturk, B., Topal, B., Bayraktar, F.S. (2016). Quality Characteristics Of Roasted Sunflower Seeds During Storage. 19th International Sunflower Conference. 29 May -3 June 2016, Edirne, Turkey (sözlü sunum).
 2. Seyhan, F., Bahar, M.B., Topal, B., Ozturk, B., Bayraktar, F.S. (2016). Effect of different storage conditions on quality properties of raw and roasted sunflower kernels. 19th International Sunflower Conference, 29 May-3 June, Edirne, Turkey (sözlü sunum).
 3. Ozturk, B., Argin, S., Ozilgen, M., McClements, D.J. Nanoemulsion delivery systems for oil-soluble vitamins: Influence of carrier oil type on lipid digestion and vitamin D3 bioaccessibility. 13th Euro Fed Lipid congress, 27-30 September 2015, Florence-Italy (poster sunumu).
 4. Ozturk, B., Argin, S., Ozilgen, M., McClements, D.J. Formation and stabilization of nanoemulsion-based vitamin E delivery systems using natural biopolymers: Whey protein isolate and gum Arabic. 7th International Conference and Exhibition on Nutraceuticals and Functional Foods. 14-17 October, 2014, İstanbul-Turkey (sözlü sunum).
 5. Ozturk, B., Argin, S., Ozilgen, M., McClements, D.J. Formation and Stability of Vitamin E Nanoemulsions Using Natural Small Molecule Surfactants, 2014 IFT Annual Meeting, 21-24 June, 2014, New Orleans, USA (poster sunumu).
 6. Ozturk, B., Argin, S., Ozilgen, M., McClements, D.J. Formation and Stabilization of Nanoemulsion-Based Vitamin E Delivery Systems using Natural Biopolymers: Whey Protein Isolate and Gum Arabic. UMass-Wageningen University International Symposium, May 8, 2014, Amherst, MA, USA (poster sunumu).
 7. Ozturk, B., Seyhan, F. Physical analyses on estimation of adulteration in hazelnut puree. EuroFoodChem XVII, Istanbul, Turkey. 7-10 May, 2013, Istanbul, Turkey (poster).
 8. Ozturk, B., Seyhan, F., Mandacı, S. Microencapsulation of the Enzymes for Feed Industry. São Paulo School of Advanced Science, 1-5 April, 2013. Pirassununga, Brasil (poster sunumu).
 9. Sogut, M.S., Ozturk, N.C., Ozturk, Ozturk, H. U., Pinar, O., Ipek, F. M., Cayir, E., Gokce, A., Karasu, D., Ozturk, D. C., Ozturk, Y., Denizci, A. A., Ozturk, B., Bahar, B., Avci, N. G., Ayan, B., Kazan, D., Duman, Y. A., Sargin, S., Karacanci, S., Mizrak, C., Catli, A. U., Kucukyilmaz, K., Guvenmez, H. K., Arikan, B., Bozkurt, M., Seyhan, F., Akbulut, B. S., Erarslan, A. A., Ongen, G., Dincer, S., Yenice, E., Mandaci, S. Production of industrial enzymes for feed industry. 15th European Congress on Biotechnology of the European Federation of Biotechnology-ECB15, September 23-26, 2012, İstanbul, Turkey (poster sunumu).
 10. Ozturk, B., Seyhan, F., Ozdemir, I.S., Ertas, E., Karadeniz, B., Bahar, B., Ayyildiz, S., Ilgaz, S. Effects of steam application on quality of Turkish green tea leaves. 4th International Congress on Food and Nutrition, October 12-14, 2011, Istanbul, Turkey (sözlü sunum).
 11. Ozturk, B., Cekmecelioglu, D., and Ogel, Z. B. Optimization of mannanase production from recombinant Aspergillus sojae and production of mannooligosaccharides from locust-bean gum. First European Food Congress, November 04-09, 2008, Ljubljana, Slovenia (sözlü sunum).
 12. Ozturk, B., Cekmecelioglu, D., and Ogel, Z. B. Optimization of medium components and growth conditions to enhance β-mannanase production under the control of the gpdA promoter in recombinant Aspergillus sojae. International Enzyme Engineering Symposium, IEES’08, October 01-05, 2008, Kusadasi, Turkey (sözlü sunum).
 13. Duruksu, G., Ozturk B., Ogel Z. B. Production of endo-beta-1,4-mannanase of Aspergillus fumigatus in Aspergillus sojae and Pichia pastoris. 3rd European Federation of Biotechnology Conference, Physiology of Yeasts and Filamentous Fungi, PYFF3, June 13-16, 2007, Helsinki, Finland (poster sunumu).
 

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve/veya Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 1. Ergün Öztürk Ö., Öztürk, B. Türk Mutfağı için Ontoloji Tabanlı Semantik Gösterim. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları (SİU) Kurultayı, 2-5 Mayıs 2018, Çeşme-İzmir (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)
 2. Seyhan, F., Bahar, B., Öztürk, B., Bayraktar, F.Ş., Aksoy, H., Özdemir, İ.S. 2015. Farklı Depolanma Koşullarının Yerfıstıkları Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi. Kurutulmuş ve Yarı Kurutulmuş Gıdalar Sempozyumu, 13-15 Mayıs 2015, Pamukkale, Denizli (sözlü sunum)
 3. Gürkök S., Özturk B., Ögel Z. B. Gizli Kahramanlar: Enzimler, ODTÜ AR&GE Günleri, 28-29 Nisan 2008, Ankara (poster sunumu).

Dersler

 • FDE 101 GıdaMühendisliğine Giriş
 • FDE 333 Isı ve Kütle Transferi
 • FDE341 Gıda Mühendisliğinde Temel İşlemler I
 • CULA 101 Mutfak Hesaplamaları
 • CULA 103 Beslenmeye Giriş
 • CULA 407 Yiyecek ve İçecek Maliyet Kontrolü