\ Prof. Dr. F. Yeşim Ekinci
f

Prof. Dr. F. Yeşim Ekinci

Bölüm Başkanı

Doktora
: Gıda Bilimi ve Beslenme Bölümü, Clemson Universitesi, ABD
Minör
: Mikrobiyoloji ve Moleküler Tıp Bölümü, Clemson Universitesi, ABD
Y.Lisans
: Hayvan ve Gıda Endüstrileri, Clemson Universitesi, ABD
Lisans
: Gıda Bilimi ve Teknolojisi, Ankara Üniversitesi

3285

Araştırma Alanları

Laktik asit bakterileri ve bağırsak mikroflorasındaki bakterilerin gıda aktif maddeleri ile etkileşimi;

Biyolojik aktivite ve biyoyararlılık analizleri; in vitro bağırsak model sistemlerinde biyolojik madde kullanımı;

Bakterilerden ikincil metabolitlerin (bakteriyosin) üretiminin mekanizmaları ve optimizasyonu 

İdari Görevler

 • Rektör Yardımcılığı, Yeditepe Üniversitesi, 2018-
 • Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanlığı, Yeditepe Üniversitesi, 2018-
 • Gıda Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkan Yardımcılığı, Yeditepe Üniversitesi, 2010-2018

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Zeynep Seydim and F. Yeşim Ekinci. 2007. Metabolism of Lactic acid bacteria. Chapter in Bacteriocins of Lactic acid bacteria, Ed. Barbaros Özer, ISBN: 978-81-308-0203-9.
 

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 1. F. Yesim Ekinci ve Selen Gezen. 2016. Fonksiyonel Beslenme, Nutrigenomik: Gıda Gen Diyaloğu Bölümü, Ed. Zeynep Banu Seydim, Sidas Yayıncılık.
 2. Gıda Mühendisliğinde Isıl Olmayan Teknolojiler. Editors: Taner Baysal, Filiz İçier.  Bölüm 15: Plazma Teknolojisi : May Korachi, F. Yeşim Ekinci, Necdet Aslan  Copyright 2012, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. (P 407).
 3. F. Yeşim Ekinci ve Aytül Sofu. 2010. Gıda Mikrobiyolojisi, Hızlı Mikrobiyolojik Gıda Analiz Yöntemler Bölümü, Ed. Osman Erkmen.
 

Projeler

 1. Kısa Raf Ömürlü Gıdaların-Et (Kırmızı ve Beyaz) ve Peynir Paketlemesinde Kullanılacak Akıllı Etiketler Taşıyan Biyoesaslı/Biyobozunur (Kompost edilebilir) Ambalaj filmlerinin üretimi, TÜBİTAK, 1130864, Yardımcı Araştırmacı, 2014.
 2. Çaydan Katma Değeri Yüksek Yeni Ürünler Geliştirilmesi, TÜBİTAK 1007 112G080, Yardımcı Araştırmacı, 2014-2016.
 3. Biyoesaslı/Biyobozunur/Kompost Edilebilir Nanokompozit Tarımsal Örtü (“Mulching”) Filmlerinin Geliştirilmesi, SANTEZ 00875.STZ.2011-1, Yardımcı Araştırmacı, 2011.
 4. Metal Oksit Nanopartiküllerin Suda Yaşayan Organizmalar Üzerindeki Ekotoksik Etkilerinin İncelenmesi, TUBİTAK  110Y136, Yardımcı Araştırmacı, 2010.
 5. Porphyromonas gingivalis ve Prevotella intermedia patojenlerinin varlığında, sitokin ve reseptörlerinin gen ekspresyonun/anlatımının diş implant başarısızlıklarında bir risk faktörü olarak değerlendirilmesi, TUBİTAK 110S262, Yardımcı Araştırmacı, 2010.
 6. Sivrisinek mücadelesinde yeni mikrobiyal formulasyonların geliştirilmesi ve endüstriyel üretimi. SANTEZ, 00590.STZ.2010-1, Yardımcı Araştırmacı, 2010.
 7. Advanced Biomaterials for Regenerative Medicine – ABREM, The Marie Curie Actions FP7-PEOPLE-2009-IRSES, Yardımcı Araştırmacı, 2009.
 8. Süt ve Süt Ürünleri ve İçme Sularında Patojenik Bakterilerin (E. coli) Tanısı için Magnetik Yüklü Florasan Etiketli Biyoligand Taşıyan Polimerik Nanopartiküllerin Kullanıldığı Tanı Kitleri ve Array Platformlarının Geliştirilmesi, TAGEM-09/AR-GE/15, Proje Yöneticisi, 2009.
 9. Anaerobik Arıtma Sisteminde Etkin Olan Mikroorganizmaların Moleküler Bazda (FISH ve DGGE) Tanımlanması ve Sistem Performansının Değerlendirilmesi, DPT Projesi, 2003K121020/9, Proje Yöneticisi, 2004.
 10. Isparta ve çevresindeki su kaynaklarında Helicobacter pylori'nin varlığının incelenmesi, TÜBİTAK Projesi, Ç-104-I-036, Proje Yöneticisi, 2004-2007.
 11. Developing and integrating novel technologies to improve safety, transparency – test case fish and poultry, FP6-016333-2; IP Project; Yardımcı Araştırmacı, 2006
 12. Üniversite Kampüs Atıksuyunun Membran Biyoreaktörü ile Arıtılabilirliğinin Araştırılması, TÜBITAK projesi, İÇTAG-Ç086, Yardımcı Araştırmacı, 2004-2006.
 13. Gıdalarda doğal antimikrobiyallerin kullanıldığı biyoaktif koruma sistemlerinin geliştirilmesi, TÜBITAK KARİYER Projesi, 104O543, Yardımcı Araştırmacı, 2005.
 14. Peynir Altı Suyu Proteini İçeren Aktif-Yenilebilir Ambalaj Geliştirilmesi ve Kaşar Peyniri Ambalajı Olarak Kullanılması, TÜBITAK Projesi, TOGTAG-3343, Yardımcı Araştırmacı, 2004.

Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

 1. Özlem Güçlü Üstündag, Sevcan Ersan, Ezgi Özcan, Gizem Özan, Neslihan Kayra, F. Yesim Ekinci. Black tea processing waste as a source of antioxidant and antimicrobial phenolic compounds. European Food Research and Technology,  Volume: 242 Issue: 9  Pages: 1523-1532   Published: SEP 2016.
 2. F.Y. Ekinci, G.M. Baser, E. Özcan, Ö. Güçlü-Üstündağ, M. Korachi, A. Sofu, J.B. Blumberg, C-Y O Chen. Characterization of Chemical, Biological and Antiproliferative Properties of Fermented Black Carrot Juice, Shalgam.  European Food Research and Technology, Volume: 242   Issue: 8   Pages: 1355-1368   Published: AUG 2016.
 3. A. Sofu and F.Y. Ekinci. 2016. Bacterial diversity dynamics of traditional Turkish ezine cheese as evaluated by PCR-DGGE and SSCP analysis. International Journal of Dairy Technology Volume: 69 Issue: 4   Pages: 592-600   Published: NOV 2016.
 4. K. Aydın, F.Y. Ekinci, M. Korachi. Expression profiles of TGF-β and TLR pathways in Porphyromonas gingivalis and Prevotella intermedia challenged osteoblasts. Jundishapur J Microbiol. 2015 April; 8(4): e17920.
 5. M. Korachi , F. Ozen , N. Aslan , L. Vannini , M. E. Guerzoni , D. Gottardi , F.Y. Ekinci. Biochemical changes to milk following treatment by a novel, cold atmospheric plasma system. International Dairy Journal, 10.1016/j.idairyj.2014.10.006.
 6. F. Ozen, F.Y. Ekinci, M. Korachi. 2014. The inhibition of Helicobacter pylori infected cells by Origanum minutiflorum. Industrial Crops and Products. 58: 329–334.
 7. A. Perendeci, F. Y. Ekinci and J. J. Godon. 2013. Monitoring the performance and microbial diversity dynamics of a full scale anaerobic wastewater treatment plant treating sugar factory wastewater, Environmental Science: Processes & Impacts, DOI: 10.1039/c2em30597f.
 8. Solmaz, G. Ozen, F. Ekinci, F.Y., Bird, P.S., and Korachi, M. 2013. Inhibitory and Disruptive Effects of Shiitake Mushroom (Lentinula edodes) Essential Oil Extract on Oral Biofilms. Jundishapur Journal of Microbiology, 6(9):e9058, DOI:10.5812/jjm.9058.
 9. C. Gurol, F.Y.Ekinci, N. Aslan, M. Korachi. 2012. Low Temperature Plasma for Decontamination of E. coli in milk. International Journal of Food Microbiology. doi: 10.1016/j.ijfoodmicro.2012.02.016.
 10. T. Kök Taş, Y. Ekinci, Z. B. Guzel-Seydim, 2012. Identification of microbial flora in kefir grains sourced from three regional universities in Turkey, International Journal of Dairy Technology, Volume 64, doi: 10.1111/j.1471-0307.2011.00733.x.
 11. F. Y. Ekinci, A. Sofu, H. Sağlam, O. Çakır, M. S. Arıkan, I. Goren, M. Isler, A. K. Adiloglu. Comparative Analysis of Helicobacter pylori in Natural and Drinking Waters of Isparta and Its Surroundings with Gastric Mucosa of H. pylori Infected Patients. Nobel Medicus, 2011; 7(2).
 12. Ekinci, F. Y. ve M. Gurel, “Effect of Using Propionic Acid Bacteria as Adjunct Culture in Yogurt Production”, Journal of Dairy Science, 91, 892-899, doi:10.3168/jds.2007-0244, (2008).
 13. Ekinci, F. Y., O. D. Okur, B. Ertekin ve Z. Guzel-Seydim,.” Effects of probiotic bacteria and oils on fatty acid profiles of cultured cream”, European Journal of Lipid Science and Technology, DOI 10.1002/ejlt.200700038, (2008).
2008 yılı öncesi yayınlar için tıklayınız: http://fde.yeditepe.edu.tr/arastirma/yayinlar/

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Perendeci, A., F.Y. Ekinci, J.J. Godon, D. Süral, 2012. SSCP Profillerinin İstatiksel Değerlendirilmesinde Temel Bileşen Analizi: Atıksu Arıtma Tesisi Örneği, Çevre Bilim ve Teknoloji Dergisi, Çevre Müh. Odası, 3:4, 313-322, (2012).
 2. S. Seçer, A. Özden, S. Güllüoğlu, F.Y. Ekinci, 2011. Diyetle İliskili Hastalıkların Önlenmesi ve Hayat Kalitesinin İyilestirilmesi İçin Genotiplemeye Dayalı Kisiye Özel Beslenme, Akademik Gıda 9(4) (2011) 51-59.
 3. İ. Gün, F. Y. Ekinci. Biyofilmler: Yüzeylerdeki Mikrobiyal Yaşam, Gıda (2009). 34 (3): 165-173.
 4. Sofu, A., Taş Kök T., Güzel-Seydim Z., Ekinci F. Y.Isparta İlinde Açıkta Satılan Dondurmalarda Kalite Düzeylerinin Belirlenmesi”, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 12-3 (2008),206-210.
 5. Sofu, A., N. Demir, F. Y. Ekinci, “Gıda Bilimi ve Teknolojisi Alanında Yapay Zeka Uygulamaları” Gıda, Mart-Nisan, 2, 93-99, (2007).
 6. Demir, N., F. Y. Ekinci ve G. Arıkan, “Balıklardan Proteinlerin İzole Edilme Yöntemleri”, Akademik Gıda, Kasım-Aralık,  4:24, 11-17, (2006).
 7. Ekinci, F. Y., A. Sofu, A. Ilgın, B. Ertekin, A. Yıldız ve Ö. Göl,Gıda Sistemlerindeki Doğal Koruyucu Maddeler: Bakteriyosinler”, Akademik Gıda, Temmuz-Agustos 4:22, 3-6, (2006).
 8. Kitiş, M., F. Soroushian, M. Başbuğ, A. Köksal ve F. Y. Ekinci, “Arıtma Süreçlerinde Ultraviyole Radyasyonu İle Dezenfeksiyon”, Çevre Bilim ve Teknoloji Dergisi, Çevre Müh. Odası, 1:4, 3-17, (2003).

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve/veya bildiri kitabında Basılan Bildiriler

 1. S. Helvacioglu, M. Hamitoglu, E. Turkoz-Acar, G. Ozan, Y. Ekinci, A. Aydin. Comparative Investigation of Sugar Composition, Furfural Derivatives and Mutagenicity of Molasses Produced by Conventional and Modern Techniques, 14thEuropean ISSX Meeting, 24-29 June, 2017, Cologne, Germany.
 2. G. Özan and F.Y. Ekinci. Growth Characteristics of Lactobacillus plantarum ATCC 8014, Lactobacillus plantarum Lp-115 and Lactobacillus brevis ATCC 8287 in European Cranberrybush Juice added Fermentation Medium, 3nd International Conference on Engineering and Natural Science (ICENS), 03-07 May 2017, Budapest, Hungary.
 3. G. Ozan and F. Y. Ekinci. 2016. Investigation of European cranberrybush phenolics on Lactobacillus plantarum growth. FoodMicro2016, 19-22 July, Dublin, Ireland.
 4. Gezen, S. Ekinci, F.Y. 2016. Investigation of Effects of Turkish Black Tea on Lactobacillus and Enterobacteriaceae spp. Present in Gut Microbiota by Using Real-Time PCR. Probiota 2016, Amsterdam, Holland.
 5. Burca Oktar, O. Sarı, A. Sofu and F.Y. Ekinci, “Production of biodegrable polylactic acid (PLA) by homofermantative lactic acid bacteria using whey as an energy source”, 2nd International NanoBioTechnology Symposium, September 8-12, 2015, Köyceğiz, Muğla, Turkey.
 6. Cansu Gürsoy, A. Sofu and F.Y. Ekinci, “Cellulose production potential of lactic acid bacteria”, 2nd International NanoBioTechnology Symposium, September 8-12, 2015, Köyceğiz, Muğla, Turkey.
 7. F. Yeşim Ekinci, N. Kayra, A. Ebrahimi, E. Piskin, “Antibacterial properties of electrospun chitosan/polycaprolactone matrices”, 2nd International NanoBioTechnology Symposium, September 8-12, 2015, Köyceğiz, Muğla, Turkey.
 8. Özan, G., Ekinci, F.Y. 2015. Growth Promoting Effect of Chlorogenic Acid on Lactobacillus plantarum. 2nd International Conference on Food and Biosystems Engineering, Mykonos, Greece.
 9. Gezen, S., Ekinci, F.Y. 2015. Culture-Dependent and –Independent Methods for Analysis of Human Gut Microbiota. 2nd International Conference on Food and Biosystems Engineering, Mykonos, Greece.
 10. Ozcan, E. Güclü Üstündag, Ö., Ekinci, F.Y. (2014). Could diet link to changes in gut microbiota? 2014 European Network for Gastrointestinal Health Research Conference, Karlsruhe, Germany.
 11. Ekinci F. Y. (2014). Detection of Pathogens in Food and Environment. NanoBacterhageSERS, 29-30 August, 2014, Koycegiz, Turkey.
 12. Sofu, A. Günes, Ekinci, F.Y. (2014). Production of Optically Pure L(+) Lactic Acid by Using Homofermentative Lactic Acid Bacteria from Whey. NanoBacterhageSERS. 29-30 August, 2014, Koycegiz, Turkey.
 13. Ekinci, F.Y., Candogan, K. (2014). Control of Foodborne Pathogens on Fresh Beef by Jenseniin G, a Bacteriocin Produced by Propionibacterium thoenii (jensenii) P126. International Congress of Meat Science and Technology, August 17, 2014, Punta del Este, Uruguay.
 14. Özcan, E., Ö. Güçlü-Üstündağ, F.Y. Ekinci. In Vitro Fermentation of Turkish Black Tea Phenolics By Human Feacal Microbiota: Impact On The Phenolic Content. Asm2014, 114th General Meeting in Boston, Massachusetts, May 17-20, 2014.
 15. Ersan, S., Ozan, G., Kayra, N., Ozcan, E., Ekinci, F.Y., Güclü Üstündag, Ö. (2014). Subcritical Water Extraction of Phenolic Compounds from Black Tea Processing Waste. 14th European Meeting on Supercritical Fluids, May 18-21, 2014, Marseille, France.
 16. Özan, G., Kayra, N., Ersan, S.,  Ozcan, E.,  Ekinci, F.Y., Güclü Üstündag, Ö. (2014). Black Tea Waste As a Source of Antimicrobial Phenolics. Polyphenols 2014, June 4-6, 2014, Lisbon, Portugal.
 17. Özan, G., Kayra, N., Ekinci, F.Y., and Güçlü-Üstündağ, Ö. Subcritical Water Extraction of Bioactive Compounds from Black Tea Processing Waste. 6th International Bioengineering Congress (BEC2013) Izmir, Turkey, 12-15 November, 2013.
 18. Özcan, E., Guclu-Ustundag, Ö., Korachi, M., Ekinci F.Y. 2013. In Vitro Metabolism of Turkish Black Tea Phenolics in Static Fecal Batch Cultures Conference Proceedings of  2013 ENGIHR CONFERENCE: The Intestinal Microbiota and Gut Health: Contribution of the Diet, Bacterial Metabolites, Host Interactions and Impact on Health and Disease, September 18-20, CSIC-IATA, Valencia, Spain, Pages 128-131.
 19. Özcan, E. and Ekinci, F.Y. Mechanisms Underlying the Effects of Lactic Acid Bacteria (LAB)  on Phenolic Compounds. International Conference of Food and Biosystem Engineering (FABE), May 30-June 2, 2013.
 20. Erşan S., Özcan, E. Ekinci, Y., Güçlü Üstündağ Ö. Antioxidant Capacity, Total Phenolic Content and Antimicrobial Activity of Black Tea Processing Waste as Affected by Extraction Solvent. EUROFOODCHEM XVII, May 7-10, 2013-İstanbul, Turkey.
 21. Aydin, K., F.Y. Ekinci, and M. Korachi. Expression of Bone Related Genes on Porphyromonas gingivalis Invaded Osteoblasts. PER-IADR Congress, 12-15 September 2012, Helsinki, Finland.
 22. Demirbas, G., F. Ozen, G. Duman, I. Aslan, F.Y. Ekinci, and M. Korachi. The Effect of Essential Oil Incorporated Nanoliposomes on Oral Microorganisms. PER-IADR Congress, 12-15 September 2012, Helsinki, Finland.
 23. Ozen Fatma, F. Y. Ekinci and May Korachi. Inhibition of Food-borne Pathogens by Lentinula edodes (Shiitake Mushroom) Essential Oil Extract. New Biotechnology, Vol 29, Supplement, Abstracts of the 15th European Congress on Biotechnology, 23–26 September 2012, Istanbul, Turkey.
 24. Baser, G. M., F.Y. Ekinci and O. Guclu-Ustundag. The Antioxidant Capacity of Traditional Fermented Beverage, Shalgam Juice. New Biotechnology, Vol 29, Supplement, Abstracts of the 15th European Congress on Biotechnology, 23–26 September 2012, Istanbul, Turkey.
 25. E. Özcan, K. Aydın, G.M. Başer, Ö. Güçlü-Üstündağ, M. Korachi, F.Y. Ekinci. Evaluation of shalgam juice antiproliferative activity against a colon cancer cell line. New Biotechnology, Vol 29, Supplement, Abstracts of the 15th European Congress on Biotechnology, 23–26 September 2012, Istanbul, Turkey, Pages S115.
 26. Başer, G.M., A.Sofu, E. Özcan, M. Korachi, F.Y. Ekinci “Characterization of dominant microbial populations in shalgam juice using 16S rRNA” New Biotechnology, Vol 29, Supplement, Abstracts of the 15th European Congress on Biotechnology, 23–26 September 2012, Istanbul, Turkey, Pages S118.
 27. Çalış, A., F. Ekinci, E. Pişkin. Nanomarkers for Detection of E.coli Species in Milk. III. Türkiye Nanobilim - Nanoteknoloji Kongresi ve IANM 3rd World Congress.  5- 29 Haziran 2012,  Ankara, Turkey.
 28. Erşan S., Özcan, E., Ekinci, Y., Güçlü Üstündağ Ö. 2012. Black tea waste as a source of bioactive phenolic compounds: Antioxidant capacity, antibacterial activity and anticancer effect. ISANH Polyphenols 2012: 6th International Conference on Polyphenols Applications, June 7-8, Paris, France. p.66.
 29. F. Ozen, C. Gurol, F.Y. Ekinci, N.Aslan, E. Guerzoni, L. Vannini, Davide Gottardi, M. Korachi, The Effect of Low Temperature Plasma on Volatile Profile of Milk. EUROBIOTECH 2012 Agriculture Symposiyum 12-14 April 2012.
 30. K. Aydin, G. Demirbas, I. Aslan, G. Duman, F.Y. Ekinci and M. Korachi. Antimicrobial Activity of Novel Nanoliposome (P85G 1014) on Foodborne pathogen Escherichia coli 0157:H7. EUROBIOTECH 2012 Agriculture Symposiyum 12-14 April 2012.
 31. G. Demirbas, I. Aslan, G. Duman, F. Şahin, F.Y. Ekinci, M. Korachi., Comparison of Four Liposome Formulations on Streptococcus mutans. EUROBIOTECH 2012 Agriculture Symposiyum 12-14 April 2012.
 32. F. Ozen, E. Ozcan, M. Korachi, F.Y. Ekinci. The Susceptibility of Important Foodborne Pathogens to Shalgam Juice. ASM 2012 112th General Meeting June16-19, 2012.
 33. C. Gurol, F.Y.Ekinci, N. Aslan, E.Guerzoni, L. Vannini, M. Korachi. Non thermal plasma as an alternative tool for milk processing, Current Opinion in Biotechnology, Volume 22, Supplement 1, September 2011, Pages S100, European Biotechnology Congress 2011, Istanbul, Turkey.
 34. F.Ozen, G. Solmaz, I. Aslan, G.l Duman, F.Y. Ekinci, M.Korachi. Novel liposomal incorporation of natural oil extracts from Asian herbs for use in oral biofilm therapy, Current Opinion in Biotechnology, Volume 22, Supplement 1, September 2011, Pages S118, European Biotechnology Congress 2011, Istanbul, Turkey.
 35. E. Pişkin and F.Y. Ekinci, “Biobased/biodegradable/compostable polymers/blends/nanocomposites for packaging and agro-based uses”, European Polymer Congress Epf2011, and XII Congress of The Specialized Group of Polymers Gep, 26 June-July 1 2011, Granada, Spain.
 36. Ekinci, F.Y., Genc, S. and Guclu-Ustundag, O. 2011. Measures for prevention of salmonella in oilseed meals. World Conference on Oilseed Processing, Fats and Oils Processing, Biofuels and Applications, June 21-23, İzmir, Turkey.
 37. F.Y. Ekinci, M. Baser, M. Korachi, “Is Nutrigenomics the future of functional food?”, Novel Approaches in Food Industry, International Food Congress, 26-29 May, 2011.
 38. F.Y. Ekinci and M. Korachi, “Personalised Nutrition-The SNP's behind the revolution”, Novel Approaches in Food Industry, International Food Congress, 26-29 May, 2011.
 39. N. Aslan, F.Y. Ekinci, M. Korachi,Plasma-A Novel Food Processing Technology”, Novel Approaches in Food Industry, International Food Congress, 26-29 May, 2011.
 40. G. Demirbas, C. Gurol, F. Sahin, F.Y. Ekinci, and M. Korachi. AntiMicrobial Activity of S. Hortensis Essential Oil On Periodontal Pathogens, 16-19 March, 2011, 89 th IADR, San diego, CA, USA.
 41. GDemirbas, C. Gurol, F. Sahin, F.Y. Ekinci, and M. Korachi. AntiMicrobial Activity of S. Hortensis Essential Oil On Periodontal Pathogens, 16-19 March, 2011, 89 th IADR, San diego, CA, USA.
 42. GSolmaz, P.S. Bird, F.Y. Ekinci, and M. Korachi. Biofilm Inhibition Properties of Natural Asian Herbs, 16-19 March, 2011, 89 th IADR, San diego, CA, USA.
 43. G. Solmaz, P.S. Bird, F.Y. Ekinci, and M. Korachi. Growth Inhibition Properties of Shiitake Extract On Pathogenic Oral Anaerobes, 16-19 March, 2011, 89 th IADR, San diego, CA, USA.
 44. E. Pişkin and F.Y. Ekinci. Array Platforms and Detection Systems. Array Technologies Workshop, 5-6 May 2010, İstanbul, Turkey.
 45. A. Calis, F. Sayar, F.Y. Ekinci, and E. Piskin. Development of Detection Kits for Escherichia coli ın Dairy Products Based on Immunomagnetic Nanoparticles. Cost Action B-28, 8th Management Committee and WG1, WG2, WG3, WG4 and WG5 Meetings 3-5 May 2010 & Array Technologies Workshop, 5-6 May 2010, İstanbul, Turkey.
 46. Korachi M. and Ekinci, F.Y. Nutrigenetics: The role of single nucleotide polymorphisms (SNP’s). VII. International Nutrition and Dietetics Congress, 14-18 th April 2010, Hilton Hotel, Istanbul, Turkey.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve/veya Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • G.Özan, F. Y. Ekinci, ‘European Cranberrybush Meyve Suyu ve İnülin ilaveli Peynir Altı Suyu Ortamının Probiyotik Bakterilerin Canlılığı ve Gelişimi Üzerine Etkisi’, 1. Sütçülük Kongresi, 25-26 Mayıs 2017, Ankara, Turkiye
 • G. Özan, F. Y. Ekinci, J. B. Blumberg, C.-Y. O. Chen. 2016. Eureopean cranberrybush meyvesinde bulunan fenolik maddelerin HPLC-ECD ve HPLC-PDA ile karşılaştırmalı analizi. GIDA, METABOLİZMA & SAĞLIK Biyoaktif Bileşenler ve Doğal Katkılar Kongresi 2016, İstanbul, Turkey.
 • G. Özan, E. Karabulut, D. Şen, F. Y. Ekinci. 2016. European cranberrybush (Viburnum Opulus) meyve suyunun patojenik ve bozulma etmeni gıda mikroorganizmaları üzerinde antimikrobiyal etkisinin incelenmesi. Türkiye 12. Gıda Kongresi 05-07 Ekim 2016; Edirne, Turkey.
 • S. Gezen, D. Kıbıcı, F. Y. Ekinci. 2016. Alternatif Probiyotik Üretme Teknikleri: Genetik Modifiye Probiyotikler. Türkiye 12. Gıda Kongresi 05-07 Ekim 2016, Edirne, Turkey.
 • Özen, F., Gürol, C., Aslan, N., Ekinci, F.Y., Korachi, M. 2015. Soğuk Atmosferik Plazma Teknolojisi Kullanılarak Sütte Staphylococcus aureus ve Salmonella typhimurium Bakterilerinin Dekontaminasyonu. 18. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, Konya, Turkey.
 • Gezen, S., Ekinci, F.Y. 2015. Türk Siyah Çayının Bağırsak Mikrobiyotasına Etkisinin Kantitatif-PCR (Q-PCR) ile Belirlenmesi. 18. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, Konya, Turkey.
 • Perendeci, N. A., Ekinci F. Y., Godon J. J.Gerçek Ölçekli Anaerobik Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinde Arke Topluluğu 16S rRNA Sekanslarının SSCP ile Değerlendirilmesi”, İ.T.Ü. 11. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu,11-13 Haziran 2008.
 

Dersler

 • FDE 203 Gıda Mühendisleri için Mikrobiyolojiye Giriş
 • FDE 206 Gıda Mikrobiyolojisi
 • FDE 445 Gıda Güvenlik ve Kalite Yönetim Sistemleri
 • FDE 444 Gıda Analizlerinde Kullanılan Enstrümantal Metotlar
 • BTEC 519 Gıda Sistemlerindeki Mikroorganizmalar
 • BTEC 538 Nutrigenomik
  Web Sayfası http://fyesimekinci.blogspot.com.tr/