Doktora Öğrencilerimiz Büşra Akınalan ve Ceren Uğurlu, Gıda Mühendisliği 9. Öğrenci Kongresi’nden Ödül ile Döndü

4-5 Mayıs 2018 tarihinde Malatya İnönü Üniversitesinde düzenlenen  Gıda Mühendisliği 9. Öğrenci Kongresinde, Doktora Öğrencilerimiz  Büşra Akınalan  “Biyobozunur Malzemelerin Gıda Ambalaj Materyali Olarak Kullanımı ve Hemiselüloz” ve Ceren Uğurlu  ve “Gıda Atıklarından Subkritik Su Ekstraksiyonuyla Biyoaktif Maddelerin Elde Edilmesi” başlıklarıyla sözlü sunum gerçekleştirmişlerdir.

Ceren Uğurlu yaptığı sunum ile “En iyi Sözlü Sunum” ödülüne layık görülmüştür.