\ Mühendislik Projesi

Mühendislik Projesi (FDE 492)

Bir öğretim üyesi danışmanlığında ürün veya proses tasarımı içeren bir tasarım projesi veya deneysel tasarım ve uygulama veya modelleme çalışması, veya gıda endüstrisi veya tüketici sorunlarını/ihtiyaçlarını/bakış açısını değerlendirmek amacıyla anket çalışmaları veya sektör/ürün/sistem analizi içeren bir araştırma projesi geliştirmek ve yürütmek, sonuçlarını analiz ederek, yorumlamak, raporlamak ve sunmak

*FDE 465 (yankoşul)

KATEGORİ:
Lisans, Zorunlu
KREDİ:
3
ECTS:
8
ÖNKOŞULLAR: