\ Mühendisler için Ekonomi

Mühendisler için Ekonomi (ECON 294)

Ders süresince kıtlık, fırsat maliyeti, marjinalist yaklaşım, arz-talep, piyasa mekanizmaları gibi temel genel kavramlar ve bu kavramların çalışma ilkeleri incelenecektir. Bu bağlamda ders iktisat biliminin temel metodolojisinin anlatımıyla başlar ve para ve maliye politikaları, enflasyon, milli gelir ve cari dengenin işleyişi incelenerek bitirilir.

KATEGORİ:
Lisans, Zorunlu
KREDİ:
3
ECTS:
4