\ Kalkülüs II

Kalkülüs II (MATH 132)

İntegrallerin uygulamaları;dönel katı cizimlerin hacimleri, yay uzunluğu, dönel yüzeylerin alanları. Dizilerde yakınsaklık. Serilerde yakınsaklık testleri. Kuvvet, Taylor ve Maclaurin serileri. Üç Boyutlu uzayda analitik geometri. Çok değişkenli fonksiyonlar, kısmi türevler, uç değerler. Çift katlı integraller.

KATEGORİ:
Lisans, Zorunlu
KREDİ:
4
ECTS:
6
ÖNKOŞULLAR: