\ Gıda Proses ve Tesislerinin Tasarımı

Gıda Proses ve Tesislerinin Tasarımı (FDE 465)

Proses ve tesis tasarımına giriş. Proses tasarımına giriş: mühendisin rolü, mühendislik tasarımı. Projenin geliştirilmesi: projenin gelişimi, proses tasarımı, ön tesis tasarımı / proseslerin teknik analizi. Proses akış diyagramları: akış diyagramlarının yapısı, madde ve enerji denklikleri, proses cihazlarının tasarımı: cihaz boyutlandırma ve seçimi, malzeme seçimi, maliyet kestirimi; yer değerlendirmeleri: yer seçimi, tesis  yerleşimi, tesis çevre etkisi analizi, güvenlik ve sağlık etkenleri. Mühendislik ekonomisi analizi. Proseslerin ekonomik analizi: sermaye ve üretim maliyetlerinin kestirimi, karlılık analizi, alternatiflerin analizi, yenileme analizi, enflasyon, proses optimizasyonu. Proses tasarım projeleri için gerçekçi kısıtlar, gıda proseslerinin optimizasyonu, proje yönetimi, temel muhasebe, maliyet kontrolü.

 

KATEGORİ:
Lisans, Zorunlu
KREDİ:
4
ECTS:
9
ÖNKOŞULLAR: