\ Gıda Mikrobiyolojisi

Gıda Mikrobiyolojisi (FDE 206)

EĞİTİMCİ:

f
Prof. Dr. F. Yeşim Ekinci
Bölüm Başkanı

Gıdalarda bulunan mikroorganizmalar, bu organizmaların gelişmesini etkileyen faktörler, gıdalarda kullanılan indikatör mikroorganizmalar,
gıdalarda patojenik özellik gösteren mikroorganizmalar ve fonksiyonları, bulaşma kaynakları, oluşturdukları hastalıklar, kontrolü, laboratuar tanısı ve gıda güvenliği açısından incelenmesi

KATEGORİ:
Lisans, Zorunlu
KREDİ:
4
ECTS:
8
ÖNKOŞULLAR: