\ Gıda Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Gıda Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (FDE 335)

Polimer tanımı ve çeşitleri. Moleküler ağırlık hesaplamaları. Polimerizasyon derecesi. Camsı geçiş sıcaklığı. Gıda hidrokolloidlerinin tanımı, çeşitleri, kimyası, ve özellikleri. Yeni ürün ve proses geliştirmede hidrokolloidlerin kullanımı. Akışkan sistemlerin mekanik özellikleri ve reolojisi. Gıda maddelerinin reolojik ve tekstürel karakterizasyonu ile ilgili deneysel çalışmalar. Gıda ambalajında kullanılan polimerler ve özellikleri. Biyopolimerlerin enkapsülasyon teknolojisi ve nanoteknoloji gibi yeni teknolojilerdeki kullanımı

KATEGORİ:
Lisans, Zorunlu
KREDİ:
3
ECTS:
5