\ Genel Kimya I

Genel Kimya I (CHEM 111)

Kuantum teorisi ve atomların elektronik yapısı; Elementler arasındaki periyodik ilişkiler; Kimyasal bağlar; Bileşikler; Kimyasal reaksiyonlarda kütlesel ilişkiler; Gazlar; Termokimya ve termodinamiğin kuralları

KATEGORİ:
Lisans, Zorunlu
KREDİ:
3
ECTS:
6