\ Dersler

Gıda Analizlerinde Kullanılan Enstrumental Metodlar

Gıda Mühendisliği, Gıda bilimi ve teknolojisi, gıda analizleri, analitik teknikler, enstrümental analiz yöntemleri,Spektroskopik teknikler; UV-vis, floresans, atomik, infrared ve nüklear manyetik rezonans, kromatografik teknikler; kolon, iyon değiştirme, izoelektriki Sıvı kromatografisi, HPLC, GC, GC-MS

Gıda Mühendisliğinde Matematik Modelleme

Matematiksel modellemenin temel kavramlarını gıda endüstrisi uygulamaları ile öğretmek

Gıda Proteinleri

Proteinlerin yapıları ve sınıflandırmaları. Protein izolasyon ve saflaştırma teknikleri, protein analizleri. Proteinlerin besin değeri. Hayvansal ve bitkisel kaynaklı proteinler. Proteinlerin fonksiyonel özellikleri ve gıda ürünlerindeki uygulamaları.

Ürün Geliştirme ve Tasarlama

Fikir üretme. Ürün geliştirme. Paketleme. Kalite kontrol. HACCP. Ürün pazarlama. Prototip geliştirme.

Biyopolimerler ve Makromoleküler Etkileşimler

Makromoleküller (protein, karbonhidrat ve yağ vb.) ve koloidal sistemler ile ilgili temel bilgiler. Proteinin katlanma ve denatürasyon mekanizmaları. Makromoleküler yapılar ve etkileşimlerin temelindeki fiziksel ilkeler: elektrostatik etkileşimler, hidrofobik etkileşimler, hidrojen bağları, Van der Waals kuvvetleri.

Gıda Biyoteknolojisi

Geleneksel ve modern biyoteknolojik yöntemler kullanarak gıda üretim miktarı, besin değeri, güvenliği ve tat gelişiminin artırılması, rekombinant mikrobiyel ve bitki hücrelerinin geliştirilmesi, klonlama, genetik, protein ve metabolik mühendislik, genomiks, proteomiks, PZR, Gerçek-Zamanlı PZR, genetiği değiştirilmiş organizmaların (GDO) tayini ve GDO ile ilgili düzenlemeler, endüstriyel uygulamalar.

Fonksiyonel Gıdalar

Fonksiyonel gıdaların tanımlanması ve sınıflandırılması. Belli başlı fonksiyonel gıda ingrediyenleri: Antioksidanlar, fenolik bileşikler, peptitler, diyet lifi, probiyotikler ve prebiyotikler, omega 3 çoklu doymamış yağ asitleri. Doğal ve zenginleştirilmiş fonksiyonel gıdalar. Fonskiyonel gıdaların üretim teknikleri. Sağlık üzerine etkileri bakımından fonksiyonel gıdaların sınıflandırılması. Hedef tüketici grubu bakımından fonksiyonel gıdaların sınıflandırılması. Yasal düzenlemeler. Tüketicilerin fonksiyonel gıdalara bakışı.

Sayfa 1 / 612345...Last »