\ Dersler

Gıda Sisteminde Dijital İnovasyon

Dijitalleşme, dijital inovasyon, dijital dönüşüm. Blockchain, internet of things (IoT), yapay zeka, sanal ve artırılmış gerçeklik gibi yenilikçi dijital teknolojilerin gıda sisteminde (izlenebilirlik, gıda değer zinciri optimizasyonu, kalite kontrol, ürün geliştirme, beslenme, gastronomi alanlarında) uygulamaları. Akademisyen ve endüstri temsilcilerinin (teknoloji şirketleri, gıda endüstrisi, start-up) konuk konuşmacı olarak katılımıyla

Mühendisler için Ekonomi

Bu dersin amacı öğrencilerin iktisat hakkında genel bilgiye sahip olmasını sağlamaktır.

Gıda Mikrobiyolojisi

Gıdalarda bulunan mikroorganizmalar, bu organizmaların gelişmesini etkileyen faktörler, gıdalarda kullanılan indikatör mikroorganizmalar, gıdalarda patojenik özellik gösteren mikroorganizmalar ve fonksiyonları, bulaşma kaynakları, oluşturdukları hastalıklar, kontrolü, laboratuvar tanısı ve gıda güvenliği açısından incelenmesi

Gıda Analizlerinde Kullanılan Enstrumental Metodlar

Gıda Mühendisliği, Gıda bilimi ve teknolojisi, gıda analizleri, analitik teknikler, enstrümental analiz yöntemleri,Spektroskopik teknikler; UV-vis, floresans, atomik, infrared ve nüklear manyetik rezonans, kromatografik teknikler; kolon, iyon değiştirme, izoelektriki Sıvı kromatografisi, HPLC, GC, GC-MS

Gıda Mühendisliğinde Matematik Modelleme

Matematiksel modellemenin temel kavramlarını gıda endüstrisi uygulamaları ile öğretmek

Gıda Proteinleri

Proteinlerin yapıları ve sınıflandırmaları. Protein izolasyon ve saflaştırma teknikleri, protein analizleri. Proteinlerin besin değeri. Hayvansal ve bitkisel kaynaklı proteinler. Proteinlerin fonksiyonel özellikleri ve gıda ürünlerindeki uygulamaları.

Ürün Geliştirme ve Tasarlama

Fikir üretme. Ürün geliştirme. Paketleme. Kalite kontrol. HACCP. Ürün pazarlama. Prototip geliştirme.

Biyopolimerler ve Makromoleküler Etkileşimler

Makromoleküller (protein, karbonhidrat ve yağ vb.) ve koloidal sistemler ile ilgili temel bilgiler. Proteinin katlanma ve denatürasyon mekanizmaları. Makromoleküler yapılar ve etkileşimlerin temelindeki fiziksel ilkeler: elektrostatik etkileşimler, hidrofobik etkileşimler, hidrojen bağları, Van der Waals kuvvetleri.

Sayfa 1 / 612345...Last »