Projeler

Prof. Dr. F. Yeşim Ekici 

 • Kısa Raf Ömürlü Gıdaların-Et (Kırmızı ve Beyaz) ve Peynir Paketlemesinde Kullanılacak Akıllı Etiketler Taşıyan Biyoesaslı/Biyobozunur (Kompost edilebilir) Ambalaj filmlerinin üretimi, TÜBİTAK, 1130864, Yardımcı Araştırmacı, 2014. (Destek Miktarı 1.528.562,00 TL)
 • Çaydan Katma Değeri Yüksek Yeni Ürünler Geliştirilmesi, TÜBİTAK 1007 112G080, Yardımcı Araştırmacı, 2014-2016. (Destek Miktarı 3.599.912,00 TL)
 • Biyoesaslı/Biyobozunur/Kompost Edilebilir Nanokompozit Tarımsal Örtü (“Mulching”) Filmlerinin Geliştirilmesi, SANTEZ 00875.STZ.2011-1, Yardımcı Araştırmacı, 2011. (Destek Miktarı 1.214.101,00TL)
 • Metal Oksit Nanopartiküllerin Suda Yaşayan Organizmalar Üzerindeki Ekotoksik Etkilerinin İncelenmesi, TUBİTAK  110Y136, Yardımcı Araştırmacı, 2010. (Destek Miktarı 350.000 TL)
 • Porphyromonas gingivalis ve Prevotella intermedia patojenlerinin varlığında, sitokin ve reseptörlerinin gen ekspresyonun/anlatımının diş implant başarısızlıklarında bir risk faktörü olarak değerlendirilmesi, TUBİTAK 110S262, Yardımcı Araştırmacı, 2010. (Destek Miktarı 24.880 TL)
 • Sivrisinek mücadelesinde yeni mikrobiyal formulasyonların geliştirilmesi ve endüstriyel üretimi. SANTEZ, 00590.STZ.2010-1, Yardımcı Araştırmacı, 2010. (Destek Miktarı 980.000 TL)
 • Advanced Biomaterials for Regenerative Medicine – ABREM, The Marie Curie Actions FP7-PEOPLE-2009-IRSES, Yardımcı Araştırmacı, 2009. (Destek Miktarı 635.400 Euro)
 • Süt ve Süt Ürünleri ve İçme Sularında Patojenik Bakterilerin (E. coli) Tanısı için Magnetik Yüklü Florasan Etiketli Biyoligand Taşıyan Polimerik Nanopartiküllerin Kullanıldığı Tanı Kitleri ve Array Platformlarının Geliştirilmesi, TAGEM-09/AR-GE/15, Proje Yöneticisi, 2009. (Destek Miktarı 184.000 TL)
 • Anaerobik Arıtma Sisteminde Etkin Olan Mikroorganizmaların Moleküler Bazda (FISH ve DGGE) Tanımlanması ve Sistem Performansının Değerlendirilmesi, DPT Projesi, 2003K121020/9, Proje Yöneticisi, 2004. (Destek Miktarı 500.000 TL)
 • Isparta ve çevresindeki su kaynaklarında Helicobacter pylori’nin varlığının incelenmesi, TÜBİTAK Projesi, Ç-104-I-036, Proje Yöneticisi, 2004-2007. (Destek Miktarı 40.000 TL)
 • Developing and integrating novel technologies to improve safety, transparency – test case fish and poultry, FP6-016333-2; IP Project; Yardımcı Araştırmacı, 2006. (Destek miktarı 15.530.983,00 Euro)
 • Üniversite Kampüs Atıksuyunun Membran Biyoreaktörü ile Arıtılabilirliğinin Araştırılması, TÜBITAK projesi, İÇTAG-Ç086, Yardımcı Araştırmacı, 2004-2006. (Destek Miktarı 28.138 TL)
 • Gıdalarda doğal antimikrobiyallerin kullanıldığı biyoaktif koruma sistemlerinin geliştirilmesi, TÜBITAK KARİYER Projesi, 104O543, Yardımcı Araştırmacı, 2005. (Destek Miktarı 28.300 TL)
 • Peynir Altı Suyu Proteini İçeren Aktif-Yenilebilir Ambalaj Geliştirilmesi ve Kaşar Peyniri Ambalajı Olarak Kullanılması, TÜBITAK Projesi, TOGTAG-3343, Yardımcı Araştırmacı, 2004. (Destek Miktarı 17.900 TL)

 

 Doç. Dr. Özlem Güçlü ÜStündağ

 • Çaydan katma değeri yüksek yeni ürünler geliştirilmesi. 2013-2016. TÜBİTAK 1007 112G080, Yürütücü. (3.599.912,00 TL)
 • Value added utilization of black tea by products using pressurized low polarity water extraction for the development of bioactive extracts. 2011-2015. Avrupa Birliği 7. ÇP Marie Curie Reintegration Grant, PLPWETEA. Yürütücü. (Bütçe: 100,000 €)
 • Capturing outcomes of SSHRC funded research in food studies. SSHRC’s (Social Sciences and Humanities Research Council of Canada) Impacts Initiative Grant, Araştırmacı, 2007-2008 (CAD 25000).

 Dr. Öğr. Üyesi Sanem Argın

 • Titreşim teknolojisi ile aromalı mikropartiküller geliştirilmesi, TÜBİTAK TEYDEB 1501 (AROMSA A.Ş.), 2008-2010. Yardımcı Yürütücü. (Bütçe: 1.433.000 TL)

Dr. Öğr. Üyesi Bengü Öztürk

 • Bağlam Bilgisi ile Güçlendirilmiş Derin Sinir Ağları ile Yemek Görüntülerinden Yemek Çeşidinin Tanınması, TÜBİTAK 1001, Araştırmacı, 2019 – devam ediyor, Bütçe: 505,000 TL.
 • Yüksek Kaliteli Kuru Kayısı Üretimi için Kükürtleme, Kurutma ve Depolama Sistemlerinin Geliştirilmesi, TÜBİTAK TARAL 1007-112G018, Araştırmacı/Yürütücü Yardımcısı, 2014-2017, Bütçe: 4,863,802 TL.
 • BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. için Ürün Analizleri ve Üretici Firma Denetimleri, Özel Sektör Projesi, Araştırmacı, 2015-2017, Bütçe: 8,500,000 TL.
 • Bazı Kuruyemiş Ürünlerinin Raf Ömürlerinin Belirlenmesi ve Kalitesinin İyileştirilmesi, TÜKSİAD, Araştırmacı/Yürütücü Yardımcısı, 2012-2015, Bütçe: 195,000 TL.
 • Fındıktan Yüksek Katma Değerli Yeni Ürünlerin Geliştirilmesi, TÜBİTAK MAM, Araştırmacı/Yürütücü Yardımcısı, 2013-2015, Bütçe: 130,000 TL.
 • E vitamini ve D vitamini için suda yağ nanoemülsiyon bazlı taşınım sistemlerinin geliştirilmesi ve simüle edilmiş gastrointestinal sistemde biyoyararlılık çalışmaları, TÜBİTAK 2214-A, 2013-2014.
 • Yem Endüstrisine Yönelik Endüstriyel Enzimlerin Üretilmesi (YEM-EN), TÜBİTAK TARAL 1007-107G246, Araştırmacı, 2009-2012, Bütçe: 2,635,680 TL.
 • Türk Yeşil Çayının Kalitesinin Artırılması ve Yeni Ürünler Geliştirilmesi, TÜBİTAK TARAL 1007-107G041, Araştırmacı, 2009-2012, Bütçe: 1,004,570 TL.
 • UNIDO International Workshop and Training Program, TIKA-TÜBİTAK MAM, Eğitmen/ Organizasyon Üyesi, 2011-2015, Bütçe: 205,000 ABD Doları.
 • Fındık Füresinde Tağşişin Saptanmasına Yönelik Analiz Yöntemlerinin Araştırılması, FTG-Fındık Tanıtım Grubu, Araştırmacı,  2010-2011, Bütçe: 150,000 TL.
 • Affinity maturation of anti-BGP antibody variable region by Open-Sandwich Selection, Department of Chemistry and Biotechnology, The University of Tokyo, JAPAN, Postgraduate Exchange Researcher, 2008.
 • Rekombinant Aspergillus Sojae‘den Endo-Beta 1,4 Mannanaz Üretimi ve Keçiboynuzu Galaktomannan Polimerinden Prebiyotik Geliştirme Amaçlı Kullanımı, TÜBİTAK 1002, 106O246, Bursiyer, 2006-2007, Bütçe: 19,438 TL.
 • Edible films made from whey proteins by using agar, glycerol and sorbitol, Department of Chemical Engineering, Queen’s University, Belfast, Northern Ireland, UK, Visiting Intern Researcher, 2003.