Laboratuvarlar

Gıda Mühendisliği Laboratuvarı I

o Mikrobiyoloji

o Gıda Analizleri

da Mühendisliği Laboratuvarı II

o Reoloji/Tekstür Analizleri

o Ekstraksiyon

Gıda Mühendisliği Laboratuvarı III

o Gıda Proses

o Gıda Kimyası

Enstrümental Analiz Laboratuvarı

Hücre Kültürü Laboratuvarı