Laboratuvarlar

Gıda Bilimleri Laboratuvarı

Gıda Bilimleri laboratuvarı, lisans ve lisansüstü çalışmalarda öğrencilerin güvenli bir ortamda çalışmalarına olanak sağlayan alan ve ekipmanları barındırır.

Gıda Mikrobiyolojisi Laboratuvarı

Gıda Mikrobiyolojisi laboratuvarı, lisans ve lisansüstü çalışmalarda öğrencilerin mikrobiyoloji alanında yapacakları çalışmaları güvenli bir ortamda gerçekleştirmelerine olanak sağlayan alan, ekipman ve çeşitli kimyasalları barındırır.

Hücre Kültürü Laboratuvarı

Lisansüstü çalışmalarda hücre kültürü ile çalışan öğrencilere güvenli ve steril bir ortamda çalışmalarına olanak sağlar.

Enstrümental Analiz Laboratuvarı

Enstrümental Analiz Laboratuvarı, son sınıf öğrencilerinin bitirme projeleri kapsamında ve lisansüstü öğrencilerin araştırmaları boyunca kullanabilecekleri son teknoloji ve sektörde de sıkça kullanılan ekipmanları barındırır.

Gıda Teknolojileri Laboratuvarı

Gıda Teknolojileri Laboratuvarı lisans ve lisansüstü öğrencilere dersleri ve araştırmaları kapsamında teknolojik ekipmanlarla deney yapabilme olanağı sağlar.