Amerikan Mikrobiyoloji Derneğinin (American Society for Microbiology, ASM) Türkiye Genç Temsilcisi Bölümümüz Asistanlarından Gizem Özan Olmuştur

Bölümümüz asistanlarından Biyoteknoloji doktora öğrencisi Gizem Özan, alanında en büyük ve en eski derneklerden biri olan Amerikan Mikrobiyoloji Derneğinin (American Society for Microbiology, ASM) Türkiye genç temsilcisi olmuştur.