Lisans Eğitim Amaçları ve Program Yeterlikleri

Lisans Eğitim Amaçları

Yeditepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nün amaçları, gıda mühendisliği, gıda mevzuatı, gıda bilimi ve teknolojisi konularında kapsamlı bilgi ve beceriler ile donanımlı; ve bu bilgi ve becerileri, güncelleyip geliştirecek yetkinliğe sahip; kazandığı bilgi ve becerileri sistematik, çözüm odaklı ve yenilikçi bir yaklaşımla  gıda zincirinin her aşamasında, araştırma ve geliştirme alanında, kamuda, akademide ve sivil toplumda ulusal ve uluslararası düzeyde etkin kullanabilen; insan ve çevre sağlığı odaklı, adil ve etik bir gıda sistemi oluşturulmasına katkıda bulunacak  mezunlar yetiştirmektir.