Lisans Ders Programı

Birinci Yarıyıl

KOD Ders Adı Kredi ECTS Önkoşul
Toplam kredi: 17 30
AFE 131 Akademik İngilizce I 3 4
CHEM 111 Genel Kimya I 3 6
FDE 101 Gıda Mühendisliğine Giriş 3 8
MATH 131 Kalkülüs I 4 6
PHYS 101 Fizik I 4 6

İkinci Yarıyıl

KOD Ders Adı Kredi ECTS Önkoşul
Toplam kredi: 18 30
AFE 132 Akademik İngilizce II 3 4 AFE 131
CHEM 112 Genel Kimya II 3 6 CHEM 111
CHEM 113 Genel Kimya Laboratuvarı 2 5 CHEM 112
HUM 103 Uygarlık Tarihi 2 3
MATH 132 Kalkülüs II 4 6 MATH 131
PHYS 102 Fizik II 4 6 PHYS 101

Üçüncü Yarıyıl

KOD Ders Adı Kredi ECTS Önkoşul
Toplam kredi: 19 30
ES 117 Bilgisayarlı Hesaplamaya Giriş 3 5
FDE 201 Gıda Kimyası 3 5 CHEM 111
FDE 203 Gıda Mühendisleri için Mikrobiyolojiye Giriş 4 8
FDE 211 Gıda Mühendisliğinde Kütle ve Enerji Denklikleri 3 4
MATH 241 Diferansiyel Denklemler 4 6 MATH 132
TKL 201 Türk Dili I 2 2

Dördüncü Yarıyıl

KOD Ders Adı Kredi ECTS Önkoşul
Toplam kredi: 18 30
ECON 294 Mühendisler için Ekonomi 3 4
FDE 226 Gıda Analizi Laboratuvarı 4 7 FDE 201
FDE 234 Akışkanlar Mekaniği 3 6 MATH 241, PHYS 101
GBE 321 Biyotermodinamik 3 6 CHEM 112
STAT 410 İstatistik 3 5
TKL 202 Türk Dili II 2 2

Beşinci Yarıyıl

Altıncı Yarıyıl

KOD Ders Adı Kredi ECTS Önkoşul
Toplam kredi: 18 30
FDE 342 Gıda Mühendisliğinde Temel İşlemler II 3 5 FDE 333
FDE 344 Gıda Teknolojisi 3 5
FDE 345 Gıda Endüstrisinde İstatistiksel Kalite Kontrolü 3 5
FDE 348 Uygulamalı Kinetik 3 5
FDE XX1 Kısıtlı Seçmeli I 3 5
FDE XX2 Kısıtlı Seçmeli II 3 5

Yedinci Yarıyıl

KOD Ders Adı Kredi ECTS Önkoşul
Toplam kredi: 15 30
FDE 400 Yaz Stajı 0 1 AFE 132
FDE 445 Gıda Güvenlik ve Kalite Yönetim Sistemleri 3 8
FDE 465 Gıda Proses ve Tesislerinin Tasarımı 4 8
FDE XX3 Kısıtlı Seçmeli III 3 5
FDE XX4 Kısıtlı Seçmeli IV 3 5
HTR 301 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 2

Sekizinci Yarıyıl

KOD Ders Adı Kredi ECTS Önkoşul
Toplam kredi: 17 30
FDE 492 Mühendislik Projesi 3 8
FDE XX5 Kısıtlı Seçmeli V 3 5
FDE XX6 Kısıtlı Seçmeli VI 3 5
FE XX2 Serbest Seçmeli II 3 5
HTR 302 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 2
XX7 Kısıtlı Seçmeli VII 5
Toplam: 138 Kredi, 239 ECTS

Seçmeli Dersler

FDE 319         Gıda Biyokimyası

FDE 346         Food Additivies

FDE 347         Gıda Üretiminde Enzimler

FDE 384         Fonksiyonel Gıdalar

FDE 421         Food Biotechnology

FDE 423         Biyopolimerler ve Makromoleküler Etkileşimler

FDE 425         Ürün Geliştirme ve Tasarlama

FDE 426         Gıda Proteinleri

FDE 431         Gıda Mühendisliğinde Matematik Modelleme

FDE 444         Gıda Analizlerinde Kullanılan Enstrumental Metodlar