FDE 492-Bitirme Projesi

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

FDE 492 BİTİRME PROJESİ

 

Amaç ve Kapsam

FDE 492 Bitirme Projesi dersi kapsamında son sınıf öğrencileri eğitim hayatları boyunca edindikleri bilgi ve becerileri uygulayarak gıda mühendisliği alanındaki güncel sorunlara çözümler üretmeyi hedefleyen projeler geliştirir, yürütür, ve sonuçlarını sunarlar.

Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden birinin danışmanlığında yürütülen projeler tasarım çalışması, deneysel çalışma, modelleme çalışması, ürün, sektör veya sistem analizi, veya anket çalışması içerebilir.

FDE 492 dersine 105 krediyi tamamlamış olan son sınıf öğrencileri FDE 467 dersini tamamlamış olmak veya aynı dönem kayıt olmak kaydıyla kayıt olabilirler. FDE 492 dersine kayıtlı olan öğrencilerin dönem başında duyurulan ders takvimi doğrultusunda tüm derslere, uygulamalara ve seminerlere katılmaları zorunludur.

FDE 492 dersini başarılı olarak tamamlamak için öğrencilerin aşağıda belirtilen usullere uygun olarak proje sürecinini tamamlamalarının yanı sıra tüm derslere, uygulamalara ve seminerlere katılmaları gerekmektedir.

Bitirme Projesi Usulleri

 

  1. Proje danışmanı ve konusunun belirlenmesi

Derslerin başlamasından iki hafta önce öğretim üyelerinin proje konuları Bölüm websitesinde duyurulur.  Öğrenciler bu proje konuları üzerine veya danışmanlarının onayıyla farklı bir konuda da proje yapabilirler.

Öğrenciler Bölüm öğretim üyeleri ile görüşerek çalışmak istedikleri proje konularını ve danışman(lar)ı belirlerler. Çalışmak istedikleri konularda veya kendi önerdikleri bir konudaki proje önerisini proje başvuru formunu doldurarak değerlendirilmesi için dönemin ilk haftasının son gününe kadar çalışmak istedikleri danışman(lar)a iletirler. Öğrenciler tercih sıralarını belirterek en fazla üç projeye başvurabilirler. Danışmanlar kendilerine iletilen tüm önerileri değerlendirerek son dağılımın yapılması için Bölüm ile paylaşırlar. Danışman ve bölüm değerlendirmesi doğrultusunda proje ve danışman dağılımları belirlenir ve dönemin 2. haftasının ilk günü Bölüm websitesinde duyurulur.

Normal uygulamada her öğretim üyesinin danışmanlık yapacağı öğrenci sayısı dengeli bir dağılım gözetilerek Bölüm tarafından belirlenir. Özel durumlarda öğretim üyelerinin talepleri doğrultusunda Bölüm tarafından yapılacak değerlendirme sonucu bu sayılarda değişiklik yapılabilir.

Öğrenciler projeyi bireysel olarak veya gruplar halinde yapabilirler.  Her öğrenci proje konusunun ve danışmanın belirlenmesi için proje öneri formunu bireysel olarak doldurmalıdır.

  1. Proje izleme

Proje danışmanları dönemde iki kere, ders takviminde ilan edilen tarihlerde, proje kapsamında yapılan çalışmaları değerlendirmek üzere her öğrenci için proje izleme formu doldurarak Bölüme iletirler. Öğrencinin projeye devam edebilmesi için proje çalışmalarının danışmanı tarafından yeterli olarak değerlendirilmesi gerekmektedir

  1. Rapor hazırlanması ve teslimi

Projenin sonucunda öğrenciler proje sonuçlarını içeriği ve formatı bitirme projesi rapor kılavuzuna uygun olarak raporlarlar ve derslerin tamamlanmasından sonraki haftanın son günü tez jürisine iletilmek üzere spiralli 3 kopya olarak Bölüm Sekreterliğine teslim ederler. Grup çalışması içeren projelerde proje raporlarının bireysel olarak hazırlanması gerekmektedir.

  1. Proje sunumu ve değerlendirilmesi

Öğrenciler tez teslimini takip eden hafta Bölüm tarafından belirlenen bir günde proje izleme jürisi, Bölüm öğretim üyeleri ve öğrencilerinin katılımıyla proje tanıtımı, kullanılan metotlar ve proje sonuçlarını içeren bir sunum gerçekleştirirler. Sunum günü ve tarihi Bölüm websitesinde ve panosunda duyurulur, sunumlar Bölüm dışından da öğrenci ve öğretim üyelerinin katılımına açıktır. Sunumlar tüm Bölüm hocaları tarafından FDE 492 Sunum Değerlendirme Formu kullanılarak değerlendirilir.

Öğrenciler aynı hafta içerisinde Bölüm tarafından belirlenen gün ve saatte projelerini proje danışmanı ve iki öğretim üyesinden oluşan proje jürisi önünde savunurlar. Proje jürileri dönemin son haftası belirlenerek Bölüm websitesinde duyurulur.  Öğrencilerin proje kapsamındaki çalışmaları, proje raporu, ve savunması jüri üyeleri tarafından FDE 492 Jüri Değerlendirme Formu doğrultusunda değerlendirilir. Harf notları not dağılımı doğrultusunda Bölüm tarafından belirlenir.

  1. Projenin tamamlanması

Projenin başarılı bir şekilde tamamlanabilmesi için jüri tarafından istenen değişiklikler doğrultusunda düzenlenmiş proje raporunun jüri üyelerine imzalatılarak (lacivert sert kapaklı) ciltli bir kopya ve dijital (CD) iki kopya olarak ders notlarının son teslim tarihinden bir gün önce mesai bitimine kadar Bölüm Sekreterliğine teslim edilmesi gerekmektedir.

Proje izlemelerinde yeterli görüldükleri halde projelerini zamanında tamamlayamayan öğrencilerin notu incomplete (I) olarak girilir. Proje notları I olan öğrenciler bir sonraki dönemin ekleme/bırakma haftasının sonuna kadar Bölümün belirlediği takvim doğrultusunda proje gerekliliklerini yerine getirdikleri takdirde projeleri yukarıda belirtildiği şekilde değerlendirilir.

FDE 492 Güz 2019 takvimi aşağıdadır:

FDE 492 Güz 2018 Takvimi
Öğretim üyelerinin proje konularının Bölüm websitesinde duyurulması
Öğrencilerin proje başvuru formlarını çalışmak istedikleri danışman(lar)a teslim etmeleri için son gün
Proje ve danışman dağılımlarının Bölüm tarafından duyurulması
1. Proje izleme formu teslim tarihi
2. Proje izleme formu teslim tarihi
Proje jürilerinin duyurulması
Proje raporunun (spiralli 3 kopya) bölüme teslimi için son tarih
Proje sunumları
Proje Savunmaları
Proje raporunun (imzalanmış, ciltli bir, dijital iki kopya olarak) bölüme teslimi için son tarih
Jüri Değerlendirme Formlarının Bölüme teslimi için son tarih
Proje harf notlarının verilmesi