Neden Gıda Mühendisliği?

Son yıllarda, artan nüfusa bağlı olarak artan gıda tüketimini karşılayabilmek adına yapılan teknik ve bilimsel çalışmalar ivme kazanmıştır. Bu noktada, gıda sektöründe ve ortak çalışmaların yapıldığı yan sektörlerde iş bilir elemanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Gıda Mühendisliği eğitiminin altyapısında detaylı olarak verilen bilimsel ve teknik yaklaşım teknikleri, sektöre profesyonel bir bakış açısı getirmiş ve güvenli ve verimli gıda üretimini bir üst boyuta taşımıştır. Günümüzde Gıda Mühendisleri sektörde aranan meslek gruplarından biri haline gelmiştir.

broşür