Misyon & Vizyon

Misyonumuz

Yeditepe Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümü “Gıda Mühendisliği” mesleğinin doğası gereği değişik disiplinlerin gücünü bünyesinde toplamaktadır. Gıda mühendisliği bölümünün misyonu, temel bilim ve temel mühendislik ile gıda bilimi ve teknolojisi konusunda yeterli bilgi ile donanımlı; elde ettiği bilgileri ve becerileri gıda üretimi, ürün geliştirme, kalite sağlama ve gıda kontrolü gibi alanlarda etkili kullanabilen; araştırmaya ve geliştirmeye odaklı, kendine güvenli, takım çalışmasına uyum sağlayan; meslek etiğine saygılı; sosyal yönü güçlü; çağın sorunlarına duyarlı; yaşam boyu öğrenme gereğinin bilincinde olan; gıda endüstrisi, kamu kuruluşları ve üniversitelerce tercih edilen mezunlar yetiştirmektir.

Vizyonumuz

Gıda Mühendisliği bölümünün hedefi Türkiye’nin gıda sektörü başta olmak üzere üretime dönük sektörlerde ihtiyaç duyduğu çağdaş üretim teknolojilerini bilen, araştırma ve geliştirme çalışmalarına, yabancı dil bilgisi ve temel mühendislik bilgisi kuvvetli Gıda Mühendisleri yetiştirmektir. Bu bölümden mezun olan öğrenciler, üretim süreçlerinin ve bu amaçla kullanılan ekipmanın tasarımı, geliştirilmesi ve kullanımında en üst düzey bilgilerle donatılmış olacaklardır.